Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: