Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Nathan Rothschild και η μαριονέτα που κάθεται στο βασιλικό θρόνο της Αγγλίας.

.
«Δεν με ενδιαφέρει ποιά μαριονέτα κάθεται στο βασιλικό
 θρόνο της Αγγλίας. Όποιος ορίζει την τροφοδοσία της χώρας
με χρήματα, ελέγχει τη Βρετανική αυτοκρατορία.
 Αυτός που ελέγχει δε την τροφοδοσία είμαι εγώ»
(Nathan Rothschild, 1815).