Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

"Με το χρυσάφι μπορούμε 
να αγοράσουμε τις πιο ανεξάρτητες
συνειδήσεις, μπορούμε να χορηγούμε 
όλα τα κρατικά δάνεια και μετέπειτα 
να κρατάμε κράτη στο έλεός μας. 
Ήδη οι κύριες τράπεζες, οι συναλλαγές 
ολόκληρου του κόσμου, οι πιστώσεις 
όλων των κυβερνήσεων 
είναι στα χέρια μας". 
(Ραββίνος Reicham).

Δεν υπάρχουν σχόλια: